"Феста Холдинг" АД - офис Варна
предлага за ползване офис и склад под наем

* Офис с площ 30 кв.м
* Склад 350 кв.м с помещение около 5 кв.м в ляво от вратата на склада, на гърба на офиса.

гр. Варна, ул. "Акад. Игор Курчатов " № 1
(Бивша складова база "Лазур", под зеленчукова борса)
Изглед отпредСкладът е залепен на офиса отдясноВратата и вътрешността на складаПоглед към рампата отвън
Предлагаме и:
Офиси
Складове
Други
Магазини
За контакти:
тел.: 0888 669113
тел.: 052 669113
тел.: 052 669100
факс: 052 669110
е-маil: imоti(а)fеstа.bg
(не копирайте е-маil адреса, напишете го)
бул. "Вл. Варненчик" № 48
9000 гр. Варна
"Феста Холдинг" АД
офис Варна
Виж на картата ...